LAOS werkt hard mee aan de versterkingsopgave in t Hogelaand

Vorige week is door het college het stedenbouwkundig plan voor de wijk Menkema in Uithuizen vastgesteld. In een participatief proces met bewoners van de hele wijk, de huidige huurders van Goud Wonen, en de gemeente het Hogeland zetten we de kracht van ontwerp in om de pijlers van een wijk die klaar is voor de toekomst neer te zetten.

Deze pijlers van het stedenbouwkundig plan zijn:

Een wijk verankerd in de bestaande cultuurhistorische landschappelijke en dorpse structuren, met een extravert karakter waarmee het een voelbaar onderdeel wordt van Uithuizen en haar omgeving.

Van woonwijk tot een leefwijk waar de mens centraal staat en die voor iedere levensfase iets te bieden heeft. Van woonst tot omgeving is het een buurt waar je kunt opgroeien, verliefd worden, settelen of misschien wel zelfs je laatste dag kan slijten.

Dat zie je terug in de opzet van de wijk, waar dankzij de aandacht voor de oriëntatie van de woningen ruimte ontstaat voor een aangename groene openbare ruimte waar het fijn vertoeven is. Maar ook waar de fijnmazigheid van een voetpadennetwerk langs de woningen groter is dan de bereikbaarheid met de auto.