LAOS werkte aan het ontwerpend onderzoek NOVEX

In een gezamenlijk canon met ministeries, provincies en een flink aantal andere ontwerpbureaus werkten we aan de eerste stappen voor de NOVEX. De NOVEX werkt met vijf landsdelen en drie perspectieven. Wij onderzochten samen met Strootman Landschaps architecten en de Zwarte Hond de regio Oost, Overijssel en Gelderland. Waar zij respectievelijk aan landbouw en natuur en de stedelijke netwerken werkten, hebben wij onze tanden gezet op het perspectief: ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie. 

Middels inventariserend ontwerpend onderzoeken onderzochten we hoe nationale programma’s aansluiten op provinciale opgaven en ambities. Op deze manier zijn kaarten met schuurpunten, schitteringen, maar ook blinde vlekken ontstaan. Zo zie je direct waar Rijksopgaven en ambities de provinciale opgaven versterken en andersom. Maar ook op welke opgaven nog geen passend antwoord is of zelfs sprake is van tegengestelde belangen. 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en gepresenteerd aan de directies van de ministeries, Provincie Overijssel en Provincie Gelderland. 

Meer weten?

Check deze link

Benieuwd naar vergelijkbare ontwerpend onderzoeken van ons?

Check deze link