Inspirerende toekomstbeelden voor de Waddenregio

De Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta is van start en LAOS maakt hier onderdeel van uit. Vandaag opent de expositie ‘Tussen stad en Wad’, waar LAOS antwoord geeft op de vraag: Hoe geven we vorm aan de toekomst van de Waddenregio?

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Er komen allerlei ontwikkelingen op ons af die invloed hebben op onze leefomgeving. Dat geldt ook voor de waddenregio. Ontwerpend onderzoek kan helpen om deze veranderingen inzichtelijk te maken. De expositie “Tussen stad en wad” laat dit zien vanuit drie actuele opgaven: de woningbehoefte in de dorpen, de klimaatverandering en de claim op het landgebruik. Het LAOS-paneel schetst inspirerende toekomstbeelden voor de Waddenregio.

Waar: Vide van stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden
Wanneer: open van 10:00-17:00 uur. Tot en met vrijdag 29 september 2023

#Landschapstriënnale2023 #LAOS #ProvincieFryslân #Noon

https://landschapstriennale.com/editie-2023/programma/expositie-tussen-stad-en-wad/