Dag van de Jonge Ontwerper

Dag van de Jonge Ontwerper

Afgelopen vrijdag was Merel vanuit de PEP (het geïntegreerde beroepservaringsprogramma) aanwezig bij de dag van de jonge ontwerper.

Tijdens het ochtendprogramma stelde het CRa (College van Rijksadviseurs) zich voor. Daarbij ging het over belangrijke waarden om te ontwikkelen, een rechtvaardige leefomgeving, het ethische kompas wat een ontwerper moet ontwikkelen, zeker nu. Daarnaast kwam ook de ‘systeemwereld’ aan bod die niet representeert wat de ‘leefwereld’ nodig heeft en het belang om als ontwerper dus geworteld te zijn in de praktijk. Het middagprogramma stond in het teken van de opdrachtgever, afgevaardigden van AM Wonen, Gemeente Hoorn en de provincie Limburg waren aanwezig.

De casus waaraan Merel heeft deelgenomen betrof de provincie Limburg. Theo Reinders vertelde over de watercrisis van 14 juli 2021 in Zuid-Limburg, de opgave waar zij nu voor staan en over het gebied. In groepjes werd aan de slag gegaan met de opgave. De groep van Merel benaderde de opgave vanuit het individu, de gemeenschap en vervolgens pas vanuit de overheid. Dit is tegenovergesteld aan hoe het waterveiligheidsbeleid is opgebouwd. Op perceelniveau kan water al beter worden vastgehouden, er moeten niet alleen subsidies voor de natuur zijn, maar ook voor watervasthoudende maatregelen. Aan het einde van de middag werden ideeën van alle groepjes gepitcht. Het was interessant om te zien hoe iedereen vanuit een andere hoek de opgave benaderde. Bij de afsluitende netwerkborrel was er volop de ruimte om nieuwe mensen te leren kennen. Naast de PEP waren ook mensen van de individuele route en de Academie van Bouwkunst aanwezig.

In het geheel was de dag van de jonge ontwerper een zeer inspirerende dag. Zowel het ochtendprogramma met het CRa als het middagprogramma gaven veel stof tot nadenken.