Samenwerkingen

LAOS Landschapsarchitectuur heeft samenwerkingsverbanden met diverse initiatieven en instellingen. Zo steunen we Cycling Labeen samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en onderwijs rondom innovatieve oplossingen voor fietsvraagstukken.

Ook zijn we mede-oprichter van De Schetsploeg, een samenwerkingsverband van ruimtelijk ontwerpers. De schetsploeg biedt resultaatgericht support aan collectieven van burgers en/of ondernemers, overheden en organisaties bij ruimtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard en schaalgrootte.

 

 

 

Ook werken we regelmatig samen met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur bij het ontwikkelen van thematiek, initiatieven, lezingen en workshops.

Met een groot aantal (ruimtelijke) bureaus en bedrijven hebben we regelmatige en hechte samenwerkingsverbanden, waaronder:

Specht Architectuur en Stedenbouw,  De Unie Architecten, Sandra van Assen Stedenbouw, Onix architecten, SteenhuisMeurs, Bureau PAU, Invraplus, Roenom, De Zwarte Hond, KPB Architecten, AAS Groningen, Estheticon e.a.