Samenwerkingen

Laos Landschapsarchitectuur en Stedenbouw heeft samenwerkingsverbanden met diverse initiatieven en instellingen. Zo steunen we Cycling Labeen samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en onderwijs rondom innovatieve oplossingen voor fietsvraagstukken.

Ook zijn we mede-oprichter van De Schetsploeg, een samenwerkingsverband van ruimtelijk ontwerpers. De schetsploeg biedt resultaatgericht support aan collectieven van burgers en/of ondernemers, overheden en organisaties bij ruimtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard en schaalgrootte.

 

 

 

Ook werken we regelmatig samen met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur bij het ontwikkelen van thematiek, initiatieven, lezingen en workshops.

Met een groot aantal (ruimtelijke) bureaus en bedrijven hebben we regelmatige en hechte samenwerkingsverbanden, waaronder:

Specht Architectuur en Stedenbouw,  De Unie Architecten, Sandra van Assen Stedenbouw, Onix architecten, SteenhuisMeurs, Bureau PAU, Invraplus, Roenom, De Zwarte Hond, KPB Architecten, AAS Groningen, Estheticon e.a.