Op naar een nieuw jaar

Wij kijken terug op een mooi jaar met fijne (nieuwe) samenwerkingen, de start en oplevering van mooie projecten, publicaties en kennisdeling in onder andere Bouw Anders i.s.m. GRAS en in het Blauwe Kamer Jaarboek en onze expositie ‘Tussen stad en wad’ bij Landschapstriennale i.s.m. Provincie Fryslan.

Net als het afgelopen jaar gaan we ook dit jaar aan de slag met maatschappelijk relevante opgaven. Een niet te missen opgave is die in het licht van de vele regen die is gevallen in de laatste maanden. Samen met partijen als de Provincies en Waterschappen, die hierin een belangrijke rol hebben, willen we graag verder bouwen aan klimaatadaptieve ontwerpen en visies — hierover snel meer!