Bewonersavond Uithuizen Menkema

Gisteren hebben we de modellenstudie voor de wijk Menkema in Uithuizen aan de bewoners gepresenteerd tijdens het tweede inloopcafé. Er was een grote opkomst en er is veel waardevolle input opgehaald waarmee we aan de slag kunnen gaan.

In de wijk Menkema moeten 91 woningen die in het bezit zijn van SUW worden gesloopt en opnieuw aardbevingsbestendig worden teruggebouwd. Samen met bewoners, de gemeente en de woningcorporatie werken we aan het stedenbouwkundig plan dat de grote lijnen uit gaat zetten voor de bouw van deze woningen en de leefomgeving. Tijdens het eerste inloopcafé gaven bewoners ons een aantal kaders mee. Zo is het wenselijk om een wijk terug te bouwen waar het prettig wonen is, maar ook zeker waar je prettig kan leven. Concreet betekent dit meer ruimte voor groene verblijfsruimte, door de enorme kwaliteit van het Boterdiep beter voelbaar te maken in de wijk. Ook is er behoefte aan een grotere variatie aan typen woningen: gezinswoningen, woningen voor grote gezinnen en levensloopbestendige woningen. Zo kan iemand binnen zijn wijk of binnen Uithuizen een wooncarrière maken. In het kader van een gezonde leefomgeving verbeteren we ook de verbinding van de wijk voor de voetganger en fietser met het centrum.

De volgende stap is om op basis van alle input een voorkeursmodel te ontwerpen.