College stelt Stedenbouwkundig programma van eisen voor de Eemskanaalzone vast

Afgelopen jaren heeft LAOS samen met de Zwarte Hond met verschillende partners en in opdracht van Bureau Meerstad gewerkt aan het opstellen voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Deze nieuwe stadsuitbreiding, die voorziet in een flink deel van woningvraag, moet een groene schakel worden tussen Groningen stad en Meerstad.

Uitgangspunt is een integrale planuitwerking. Zo worden binnen het programma van eisen diverse beleidsdomeinen aan elkaar gekoppeld. Wonen is daar natuurlijk een van, maar met het oog op klimaatadaptatie zijn groen, ecologie, energie en duurzame mobiliteit minstens zo belangrijk.

Vooruitlopend op de ontwikkeling wordt er nu al ruimte gemaakt voor de aanleg van een skillspark. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens voor mountainbikers uit Stad en Ommeland in vervulling.