Een goed plan maak je met elkaar! 

De ontwerpen van LAOS komen vaak tot stand in nauwe samenwerking met stakeholders en bewoners. De plannen sluiten daardoor vaak beter aan op de vraag uit de omgeving en kunnen rekenen op een breder draagvlak. Afgelopen week waren bijna al onze ontwerpers op verschillende bijeenkomsten met bewoners aan het ontwerpen. Hierbij een kleine impressie.