Eerste voorjaarszonnetje zorgt voor aangename wandeling tijdens plan-je-vlag-middag in Norg

Zaterdag 7 maart zijn we samen met bewoners in Norg West op stap geweest. Het plant je vlag moment werd gehouden in het kader van het project: Mooie wijk he: Energiek Norg West. Bewoners konden een vlag planten op plekken die erg gewaardeerd worden. Of waar men in de toekomst graag verbeteringen ziet. Of omdat iemand gewoon een goed idee heeft!

De wijk gaat op de schop. Er ligt namelijk een wateropgave, waardoor een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd. Om dit riool aan te leggen moet de openbare ruimte open worden gebroken. Dit biedt de kans om samen met bewoners de openbare ruimte voor de komende jaren te verduurzamen; samen nadenken over een klimaat adaptieve wijk.

De komende weken zullen wij verschillende modellen uitwerken op basis van de opgehaalde informatie. Deze leggen we op een later moment terug bij de bewoners.