Eervolle vermelding ontwerpwedstrijd Park Emden

LAOS Landschapsarchitecten heeft een eervolle vermelding gekregen voor het ontwerpvoorstel voor het Park Schwanenteich in Emden, Duitsland. Het park is onderdeel van de groenstructuur van de vestingwerken van de historische binnenstad. LAOS is door de stad Emden uitgenodigd om aan de ontwerpwedstrijd deel te nemen. Het ontwerp borduurt voort op bestaande structuren en kwaliteiten en versterkt deze. Op een subtiele wijze worden verschillende tijdslagen zichtbaar gemaakt in het ontwerp. Daarnaast is er ruimte voor een hedendaagse invulling met nieuw programma en een aantrekkelijke beplanting.