Feestelijke presentatie ‘Lanschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving’

Hier is door onder andere door Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Museum Klooster Ter Apel, ondernemers en bewoners lang aan gewerkt. Het moet nu niet blijven bij een visie maar er moeten stappen gezet worden richting realisatie. Gelukkig krijgt de visie al haar fysieke weerslag in het gebied, bijvoorbeeld in de vorm van dit houten hekwerk met de tekst ‘Klooster Ter Apel’.