Gevonden gevelsteen geeft blijk van de rijke geschiedenis van voormalige steenfabriek Rusthoven

LAOS heeft voor het Groninger Landschap een ontwerp gemaakt voor de openstelling en inrichting van het terrein rondom de oude steenfabriek Rusthoven. Het is een bijzondere plek in zowel historische, architectonische en ecologische zin. De locatie is gelegen tussen twee oude borgterreinen aan het Damsterdiep. Door het aanleggen van paden en een uitkijkpunt en informatieplek wordt de plek toegankelijk gemaakt en aangetakt op de bestaande recreatieve structuren rond de borgen.

Momenteel is het Groninger Landschap als eerste aan de gang met de sanering van de vervuilde delen van het terrein. Het doet ons deugd te zien dat hierbij een oude gevelsteen tevoorschijn is gekomen. Dit geeft eens te meer blijk van de rijke geschiedenis van de plek.