Klimaatadaptieve straat in Middelstum

Vorige week is het VO gepresenteerd in Middelstum van de Korenlaan, Vlaslaan en Zuiderstraat. De Zuiderstraat is een pilot waar klimaatadaptieve maatregelen worden toegepast om een fijne toekomstbestendige woonstraat te realiseren. De website komt deze week ook online waar bewoners nog de laatste opmerkingen en vragen kunnen plaatsen. Dit kan gelden voor bewoners die niet bij de bewonersavond aanwezig konden zijn of bij bewoners die later toch nog meer vragen hadden bij het ontwerp.
De website www.middelstum.laoslandschap.nl komt deze week online!