LAOS presenteert de Handreiking landschappelijke inpassing zonneakkers in Drenthe

In augustus presenteerde LAOS in een bijeenkomst voor alle Drentse gemeenten de Handreiking landschappelijke inpassing zonneakkers in Drenthe. Deze beeldende en handzame handreiking maakte LAOS in opdracht van Provincie Drenthe om het provinciale beleid voor de inpassing van zonneakkers op land te verduidelijken.

De handreiking is gemaakt voor gemeenten maar ook voor initiatiefnemers en ontwerpers. LAOS heeft voor de handreiking een verzameling algemene ontwerprichtlijnen opgesteld maar ook specifieke richtlijnen voor elk landschapstype ontwikkeld.