Manifestatie Bouw Anders

Op donderdag 8 september openen wethouder Rik van Niejenhuis en Bouw Anders-curator Patrick van der Klooster de tentoonstelling Bouw Anders.

Een tentoonstelling georganiseerd door Architectuurcentrum GRAS waar je kan aanschouwen hoe onze woningbouw anders kan. Meer variatie, andere ontwikkelvormen, hoogwaardige architectuur, goede openbare ruimte en gebouwen die de stad écht beter maken. En dat alles het liefst duurzaam, natuurinclusief en betaalbaar.

Twee van onze projecten zijn te zien tijdens deze tentoonstelling. Voor het project Wonen in Collectieve Boskamers in Meerstad hebben wij samen met Mix Architectuur seniorenwoningen in een bosrijke omgeving ontworpen.
Het project de Woongaard met Vdp architecten is een combinatie van de verbouw van een historische boerderij en de realisatie van nieuwbouwwoningen op een gedeeld erf in de stad Groningen.