Regiodeal regio Zuid-Oost Drenthe biedt nieuwe perspectieven

Uit de 88 voorstellen die de afgelopen maanden zijn ingestuurd zijn 12 gehonoreerd. Het voorstel – waar Laos i.s.m. Bureau Pau middels workshops het socio-economische component en de ruimtelijke weerslag hiervan heeft onderzocht – voor Zuid en Oost Drenthe is daar een van. De Regiodeal legt de nadruk op Wonen, Welzijn en Werken. Een transformatiefonds preventieve aankoop afgeschreven woningen en vak-technische campussen waar bedrijven en studenten elkaar makkelijker kunnen vinden zijn concrete voorstellen die de regio doet. Ook wordt actief de samenwerking gezocht met aangrenzende gemeentes zoals Hardenberg en Hoogeveen.

Persbericht