Samenwerking met de bewoners

Op dinsdag 20 september zijn we tijdens het eerste inloopcafé in Uithuizen begonnen met het stedenbouwkundig plan voor de wijkvernieuwing van de Menkemabuurt in Uithuizen. Tijdens dit traject werken we intensief samen met bewoners, Gemeente Het Hogeland, NCG en Stichting Uithuizer Woningbouw.

Dialoog met de omgeving
Versterkingsopgaven vragen om een zorgvuldig en herhaaldelijk ontwerpproces. We beginnen immers niet met een leeg vel. Bewoners, maar ook omgevingspartners zoals de Gemeente en de woningbouwcorporatie zitten boordevol kennis over het gebied, maar hebben ook wensen, eisen, ambities over hoe we samen een toekomstbestendige buurt maken. We werken van groot naar klein. We starten met het ophalen van die kennis. Waar zitten de pijnpunten, wat zijn de kwaliteiten, waar mogen we echt niet aankomen omdat het zo waardevol is, of waar liggen kansen om de wijkstructuur misschien te verbeteren? Deze informatie halen we tijdens de verschillende inloopcafés op. Bewoners zijn tijdens deze momenten de expert evenals de Gemeente of de corporatie. Menkema is namelijk een buurt waar sommige bewoners al sinds het ontstaan wonen.

Vervolgens voegen we alle eisen, wensen en ambities tot een ruimtelijk- en stedenbouwkundige uitgangspuntenkaart. We verstevigen hiermee de kaders waarmee we verder kunnen werken in modellenstudies. Via modellenstudies onderzoeken we hoe de uitgangspunten landen in de wijk en aan welke knoppen je kunt draaien om tot een voorkeursmodel te komen. Dat voorkeursmodel moet uiteindelijke leiden tot een stedenbouwkundig- en inrichtingsplan. Iedere ontwerp stap wordt ook afgesloten met een inloopcafé.

Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en verheugen ons op het resultaat.