Tegels lichten voor een koelere stad

Met het warme weer op komst is er steeds meer aandacht voor hoe om te gaan met hitte in je leefomgeving en hoe je dit kunt voorkomen. Afgelopen weekend stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden over hoe we met zijn allen een koelere stad kunnen maken. Operatie Steenbreek roept op om de stenen in je eigen tuin te vervangen voor groen. Maar ook in de openbare ruimte kunnen veel maatregelen genomen worden om hittestress te voorkomen.

Momenteel werken we aan ons Buitenruimte Bouwstenen Boek. Hierin benoemen, we naast maatregelen tegen hittestress, ook andere maatregelen die bijdragen aan een klimaatadaptieve, biodiverse, gezonde, eetbare en duurzaam energieke leefomgeving. Want wij vinden het de moeite waard om deze bouwstenen bijeen te brengen en met elkaar te verbinden. Het boekje is bedoeld als gids en inspiratiebron en biedt een eerste antwoord op vragen zoals ‘Wat zou in onze opgave het beste kunnen werken?’ of ‘benutten we alle kaders die er zijn?’. Het biedt daarom ook alternatieven en perspectieven op mogelijke combinaties van oplossingen.