Toekomst voor De Biotoop en Hortus in Haren

De Biotoop en de Hortus Haren zijn per 1 januari eigendom geworden van de gemeente Groningen. CareX Haren heeft het doel om onze creatieve broedplaats te behouden en door te ontwikkelen richting de toekomst. Dit is van belang voor ons als bedrijven en bewoners die samenleven op deze prachtige locatie, maar vooral ten behoeve van de stad.

Daarom heeft CareX Haren een mooi plan ontwikkeld voor de toekomst van de Biotoop & Hortus in Haren, dat we graag met jullie delen.

De Biotoop en Hortus vertonen sterke monumentale waarden in de gebouwen en het groen. De Hortus als botanische tuin en de Biotoop als woon- en werkplek. De Biotoop heeft door de bijzondere functies een maatschappelijke factor van betekenis voor de omgeving en de stad. Zelf zijn wij ook al jaren gevestigd op de Biotoop. Met deze kwaliteiten als uitgangspunt wordt een ontwikkeling voorgesteld waarin het gehele gebied onderdeel wordt van de openbaarheid van de Stad met ruimte voor (experimentele) woon en werkvormen. Wij zien veel waarde in het plan van CareX en hopen ook in de toekomst hier te kunnen blijven werken aan plannen voor een mooiere leefomgeving.