Werksessies bosaanleg op Rijksgronden in volle gang

Samen met Probos werken we aan een verkenning voor de aanleg van bos op Rijksgronden. In vier werksessies met rijkspartijen Rijkswaterstaat, Prorail, Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer worden in verschillende landschapstypen onderzocht welke kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage rijkspartijen kunnen leveren aan de landelijke ambitie om tien procent meer bos te realiseren in Nederland. Een mooie uitdaging en fijn om de diverse inzichten bij elkaar te kunnen brengen.