Particuliere Tuinen

Voor particuliere opdrachtgevers ontwerpen we regelmatig tuinen op basis van hun wensen.

De plek waar je je goed voelt

De kern van onze aanpak is dat we een structuur aanbrengen die alle tuinwensen van de opdrachtgever een logische, handige en mooie plek geeft. Deze structuur wordt zo opgebouwd dat ook mogelijke toekomstige wensen en behoeftes de ruimte kunnen krijgen. We ontwerpen tuinen uiteraard in nauwe samenspraak met jou en nemen je stap voor stap mee in de ontwerpbeslissingen. Zodat je tuin dé plek is waar je je goed voelt.

Naast het ontwerp begeleiden en adviseren we ook bij realisatie van particuliere tuinen. We bieden advies op het gebied van bijvoorbeeld ecologische tuinen, eetbare tuinen, levensloopbestendige tuinen, bostuinen, onderhoudsvriendelijke tuinen, geschikte bomen en planten, bodem en waterhuishouding.

Particuliere Tuinen

Opdrachtgever
Diverse particuliere opdrachtgevers
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
N.v.t.
Jaar van uitvoering
2004-heden
Jaar van oplevering
heden