Toekomstbeeld voor camping

Het terrein van camping, zwembad en recreatieplas Moekesgat in Ter Apel is decor van een wereldberoemd jaarlijks waterpolotoernooi. Laos maakte in opdracht van de gemeente Vlagtwedde en diverse ondernemers een flexibel ruimtelijk toekomstplan voor Moekesgat. Het plan geeft camping, zwembad, openbare recreatie en waterpolo een opwaardering en een optimale eigen plek op het terrein. De voorstellen zijn zo opgezet dat ze onafhankelijk van elkaar uitvoerbaar zijn.

Entree – zichtbaar en duidelijk

Met het weghalen van dichte bosschages rond de hoofdentree worden de openbare recreatieplas en de nieuwe horecagelegenheid meteen zichtbaar vanaf de hoofdentree. In een opslag weet de bezoeker waar hij heen moet voor camping, parkeerplek, zwembad en recreatieplas.

Openbare recreatie – uitnodigend en gevarieerd

De pier die de openbare oever nabij de hoofdingang in twee ‘waterkamers’ deelt, wordt verwijderd. Daarmee ontstaat de kans hier een aantrekkelijk, doorlopend stuk strand aan te leggen. De horecagelegenheid wordt de centrale ontmoetingsplek en versterkt de (visuele) verbinding tussen strand en entree.

Een nieuw openbaar wandelpad maakt het recreanten mogelijk een rondje om de plas te maken en van de gevarieerde sferen te genieten. Het pad is ook vanuit het dorp aan de zuidkant toegankelijk. Waar het pad over het kampeerterrein loopt is het ‘s nachts met hekken afsluitbaar.

Waterpolo – bijzondere eigen plek

Met het verwijderen van de pier blijft een eilandje in het meer achter. Aan dit eilandje worden de waterpolovelden gesitueerd. De grond van de afgegraven pier wordt gebruikt om een tribuneheuvel achter het strandje aan te leggen. Het eilandje wordt toegankelijk middels een nieuwe brug vanuit de oever ten zuiden van het strand.

Camping – meer zicht, meer privacy

Door het verwijderen van bomen en struiken op het kampeerterrein krijgen een groot aantal campingplaatsen uitzicht op de plas. Hagen zorgen voor onderlinge privacy. Rondom de sanitaire gebouwtjes staan wel bomen. Bij het campingstrandje zorgen een aantal nieuwe bomen voorde nodige schaduw.

Nieuw te bouwen recreatiebungalows worden aan de westzijde van de plas gesitueerd. Door ze ten opzichte van elkaar te laten verspringen ontstaat optimale onderlinge privacy en krijgt de waterkant een speels karakter.

Zwembad – alle opties open

Het zwembadterrein is nu afgesloten van de rest van het gebied. Mocht het zwembad openbaar worden of eigendom worden van de camping, dan kan deze scheiding eenvoudig worden verwijderd, waardoor het hele gebied een nog opener karakter krijgt.

Met deze ingrepen krijgen de diverse functies (en het gehele terrein) niet alleen een opwaardering, maar hebben ze optimaal baat bij elkaars aanwezigheid. Afzonderlijk of in samenhang bieden de ingrepen Moekesgat een flexibel en solide ruimtelijk toekomstperspectief.

Toekomstbeeld voor camping

Opdrachtgever
Libau
Samenwerking
N.v.t.
Locatie
Ter Apel
Jaar van uitvoering
2013
Jaar van oplevering
2015