Aan de slag in Assen

Gemeente Assen staat samen met woningbouwvereniging Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn voor een grote transformatieopgave van de wijk de Lariks.  In deze naoorlogse wijk zal een deel van het woningbestand worden gerenoveerd en vernieuwd. Daarnaast zijn verduurzaming van de woningen en het klimaatbestendig maken van de wijk opgaven die hieraan gekoppeld worden.

LAOS landschapsarchitectuur is samen met Specht architectuur en stedenbouw geselecteerd voor het opstellen van een wijkanalyse en stedenbouwkundige visie.