Aan de slag met het Centrum van Zuidlaren

Net voor de zomervakantie ontvingen we het mooie nieuws dat het team van LAOS landschapsarchitectuur, Specht Architecten en Bureau PAU geselecteerd is voor de centrumontwikkeling van Zuidlaren. Inmiddels zijn we volop aan de slag met dit mooie project. We begonnen de verkenningsfase met een gezamenlijke wandeling door het Zuidlaren en het inventariseren van kansen en knelpunten.

Op 3 december 2019 stelde de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor het centrum van Zuidlaren vast. De fase waarin de plannen concreet worden uitgewerkt gaat nu van start. Ons team werkt onder andere aan stimuleringsmaatregelen voor verbetering van het centrumgebied, het stedenbouwkundig plan voor de grote Brink en de voorzijde van het Prins Bernhardhoeve-terrein en een samenhangend plan voor de Brinken in het centrum.