De universele rechten van de plant

Stefano Mancuso (Hoogleraar aan de universiteit van Florence, Internationaal Laboratorium Vegetale Neurobiologie) heeft na enkele spraakmakende, interessante en zeer leesbare boeken (Briljant Groen , Plantenrevolutie en Reizend Groen) ‘de universele rechten van de plant’ opgesteld.

De eerdere boeken bieden veel inzicht in hoeveel complexer het plantenleven in elkaar steekt dan we vroeger bij biologie leerden. Dit gaf al veel stof tot nadenken over de rol van planten in onze omgeving en in het ontwerp. Hoe kunnen we leren van systemen die planten al voor ons hebben uitgedacht? En wat betekent het voor nieuwe klimaatopgaven zoals bossenstrategieën dat bos meer dan een verzameling losse bomen als een organisme te beschouwen is?

Kortom deze boeken riepen vragen op over hoe we ons als mens (en specifiek in ons geval ontwerper van de groene omgeving) tot de plantenwereld verhouden.

In dit boek geeft Mancuso een begin van een antwoord door de rechten van de Natie van Planten op te stellen. Een Natie die als je je bedenkt dat mens en dier maar 0,03 procent van de biomassa op onze planeet vormt en de planten meer dan 80 procent, een veel grotere stem mag hebben. En niet onbelangrijk een Natie die als we daadwerkelijk werk willen maken van een leefbare planeet, waar effectieve klimaatmaatregelen worden genomen, de meest belangrijke rol speelt. Want wij kunnen niet zonder de planten maar de planten zeker zonder ons!

Lees dit boek en neem, al is het uit welbegrepen eigenbelang, de rechten van de Natie van Planten in acht!