Bouw van vlonder is gestart

LAOS bouwt. De bouw van een vlonder is gestart. Een aantal weken geleden hebben we, samen met onze technisch adviseur op locatie met een spuitbus en touwen de grote lijnen van het ontwerp uitgezet en toegelicht aan de aannemer die dit mooie werk voor ons gaat maken. Inmiddels vordert de bouw gestaag. De contouren worden goed zichtbaar.
Vlonder

Eerder dit jaar ontwierpen we de vlonder voor dit entreegebied. De ingrediënten voor een goed ontwerp waren al aanwezig. Het terrein is lang onderdeel geweest van een zandlandschap met alle nodige ingrediënten. Denk aan hei, zandverstuivingen en bos. De beplanting in de omgeving is door middel van natuurlijke successie gegroeid tot het huidige beeld van bos en heide.

Natuurlijke successie en geometrische vormen

LAOS gelooft in het toevoegen van rust in ontwerp, zodat de natuur de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien. Het ontwerp bestaat uit een maaiveld en een vlonder. Waar het maaiveld ontstaat door middel van natuurlijke successie, vormt de vlonder met zijn geometrische heldere vorm een sterk contrast. De vlonder staat los van het maaiveld en versterkt daarmee ook de tijdelijkheid. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.