Masterplan Kloosterenclave Ter Apel positief ontvangen

Afgelopen vrijdag is het masterplan voor de Kloosterenclave in Ter Apel positief ontvangen door gedeputeerde Staghouwer. Dit masterplan is samen met de Stichting Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel opgesteld. Het beschrijft de missie, doelen en komende projecten die het bestuur komende jaren graag wilt uitvoeren.

Het masterplan

Eerder hebben we samen met Staatsbosbeheer de Landschapsvisie omgeving Klooster Ter Apel opgesteld. Lees hier meer. In dit rapport concludeerden we onder andere dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de enclave en het klooster niet voldoende worden benut. Om de Kloosterenclave aantrekkelijk voor bezoekers te maken, is het van belang het klooster meer op de omgeving te laten aansluiten. Daarom wordt er gefocust op functieverbreding van de enclave.

Projecten op het gebied van openbare ruimte en water

Het masterplan is een verdieping van de landschapsvisie. Het beschrijft een aantal concrete doelen en projecten voor de komende tijd. Zo is een herinrichting van de openbare ruimte nodig om de kwaliteit van de enclave te laten weerspiegelen. Ook dient de ruimtelijk opbouw en variatie van de kloosterenclave beter beleefbaar te worden. Het watersysteem moet weer goed gaan functioneren. Als gevolg wordt bijvoorbeeld de vijver in het wandelbos weer aantrekkelijk. Daarnaast dient de toegankelijkheid verbeterd te worden. Dit lukt door een logische routing en heldere bewegwijzering. Tot slot draagt het opzetten van het project ‘tijdsmarkeringen in de ruimte’ door toegepaste landschapskunst bij aan een duurzame ontwikkeling van de Kloosterenclave Ter Apel.

Kortom, de eerste stappen zijn gezet en we zijn verheugd dat het masterplan positief is ontvangen door de gedeputeerde en overige betrokkenen. We zien uit naar de vervolgstappen.

Lees hier meer over de herinrichting van de Kloosterenclave Ter Apel.