Let’s Gro 2021, het stadsfestival over de toekomst van Groningen

Ook dit jaar keert stadsfestival Let’s Gro terug naar het Groningse Forum. LAOS praat je graag bij over een aantal van de activiteiten die deze week (5 tot 7 november) gaan plaatsvinden. We hebben enkele interessante events op het gebied van vergroening en biodiversiteit voor je op een rijtje gezet.

Wijkvernieuwing Groningen

Op vrijdag 5 november kun je meedoen aan een wandel-of fietstocht door de wijken Beijum, De Weijert, Selwerd en Indische Buurt – De Hoogte. Door kennis te maken met bewoners en vernieuwers hoor je alles over afgeronde, lopende en toekomstige wijkvernieuwingsprojecten. Ook wij werken mee aan het wijkvernieuwingsproject van de Groninger wijk De Hoogte. Zo hebben we in samenwerking met Lilith Ronner van Hooijdonk Architecten een aantal ruimtelijke toekomstscenario’s onderzocht die deze uitdagingen integraal aangaan. We werken nu aan de vergroening van de spoorzone. Hier is meer te lezen over De Hoogte.

Presentatie eindplannen Grote Markt (2023)

Op zaterdag 6 november worden de eindplannen voor de Grote Markt gepresenteerd. Kersverse stadsbouwmeester Nathalie de Vries en architectenbureau Gehl (Kopenhagen) reageren op de eindplannen, net als wethouders Roeland van der Schaaf en Glimina Chakor. Het is daarnaast mogelijk om gedurende Let’s Gro een grote maquette te bekijken van de toekomstige Grote Markt. Er staan informatiepanelen met grote impressies en je kunt ervaren hoe het voelt om hier te verblijven. Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar de toekomst van onze stedelijke huiskamer.

Excursie Onlanden

Heb je nog energie over, dan raden we aan om de excursie in de Onlanden, het grote waterbergingsreservoir ten westen van de stad, bij te wonen. Watervoorziening is en blijft een actuele opgave, die steeds meer bepalend wordt voor wat je met het landschap kunt doen. Sterker nog, om een klimaatbestendig en robuust landschap te krijgen zal ons toekomstige landschap steeds meer ingericht worden op basis van het watersysteem.

Op dit moment onderzoeken wij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de verschillende overheden het veenweidegebied van Noord-Nederland in het kader van de gebiedsopgave van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Een zeer interessante studie. Het veenweidegebied speelt een cruciale rol in het noordelijk watersysteem en zodoende het klimaatbestendig maken van het Noorden. In dit licht kunnen we stellen dat de verandering die in de Onlanden heeft plaatsgevonden exemplarisch is voor de transities die ons te wachten staan.

Want doordat hier nu natte natuur is, houdt je droge voeten in de Stad. Tegelijkertijd is in de Onlanden een rijk natuurgebied ontstaan dat uniek is in Nederland. Deze excursie is dus zeker de moeite waard om te bezoeken.

 

Hier vind je alle evenementen van Let’s Gro 2021.