Dubbele Dijken: Prachtige Productielandschappen

Begin november leveren LAOS Landschapsarchitecten en EMMETT Green met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in samenwerking met de Provincie Groningen het ontwerpend onderzoek Dubbele Dijken als Prachtige Productielandschappen op. Alvast een sneakpreview over de belangrijkste bevindingen. 

Vanuit een ruimtelijk ontwerpende blik op het systeem van dubbele dijken hebben we onderzocht wat interessante denkrichtingen zijn voor een productief en water veilig landschap waar ruimte is voor meervoudig landgebruik, zoals vormen van (zilte) productie en landbouw, natuurontwikkeling energie, recreatie en educatie.

De bestaande dubbele dijk nabij Bierum fungeerde als casestudie.  Deze locatie gaf aanknopingspunten voor een aantal aanbevelingen die we mee geven voor prachtige productielandschappen en water veilige landschappen voor de Noord-Nederlandse kust:

  1. Gebruik de dynamiek van de zee en de bodem als leidende principes bij het nadeken over prachtige water veilige kustlandschappen: oude bewezen technieken kunnen bijvoorbeeld inspiratie zijn voor nieuwe opgaven
  2. Benader bij het onderzoek naar een prachtig productie en water veilig kustlandschap de kust niet als een lijn maar als zone
  3. Sluit daarom aan bij de diversiteit van de landschapspatronenen van het achterland
  4. Koester het verschil tussen harde en zachte kusten en pas daar je kustverdediging op aan
  5. Verdedig de grootse open maten van het gebied
  6. Ga opzoek naar slimme functiestapelingen passend bij de context van de kust bij het nadenken over een prachtig productie en waterveilig kustlandschap

Meer weten, klik hier?