Opening woningen Helperdiep

Vrijdag 30 september zijn de woningen aan het Helperdiep officieel geopend. Wij hebben de afgelopen jaren met veel plezier aan de openbare ruimte gewerkt. Samen met Slokker Vastgoed, Team 4, Arcadis, en Ter Steege Bouw hebben wij bijgedragen aan een nieuw stukje stad.

Begin jaren 2000 heeft de gemeente een stedenbouwkundig kader opgesteld voor de Helperlinie. Naast een algemene verdichtingsstrategie stond dit kader voor het beter beleefbaar maken van het Helperdiep. Niet alleen voor de toekomstige bewoner maar voor iedereen in Groningen.

De oevers kregen een natuurvriendelijke inrichting met onder andere riet en lisdodde. Bebouwing en water worden met elkaar verbonden via hardhouten terrassen en een openbaar toegankelijke vlonderboulevard voor voetgangers. Via groene en infrastructurele inprikkers worden woningen en water ontsloten. Het was onvermijdelijk dat een aantal bomen verdwenen, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd; er keerde namelijk een groter aantal bomen voor terug.

Omdat het projectgebied en een kermiskamp met woonwagens elkaar overlapten, heeft de planontwikkeling de nodige voeten in aarde gehad. Woonwagenbewoners kwamen in verzet. Gelukkig hebben wij bij LAOS een constructieve rol kunnen vervullen in de totstandkoming van een voor alle partijen bevredigende oplossing. Het kermisexploitantenterrein mag blijven en de gemeente zorgt dat het grondig wordt opgeknapt.