Een goed plan maak je samen

Bij LAOS geloven we in de kracht van participatie. Door ideeën, ambities en zorgen van stakeholders, bewoners en ondernemers mee te nemen in de planvorming worden ontwerpen verrijkt. Ze passen beter bij de leefomgeving als de mensen die er gebruik van maken input kunnen leveren. Afgelopen week voerden we binnen drie verschillende ontwerptrajecten gesprekken met de omgeving: Gebiedsverkenning Ommeland van Thesinge; sloop-, nieuwbouwopgave Menkema in Uithuizen en de herinrichting van de openbare ruimte van de Westerd in Peize.

Meer weten over onze aanpak? www.laoslandschap.nl/visie/aanpak