Landschapsvisie Hunzedal overhandigd en als fraaie hardcover verschenen

Afgelopen donderdag werd de integrale landschapsvisie Hunzedal aan de Stuurgroep Hunze overhandigd. In opdracht van Provincie Drenthe werkte LAOS afgelopen jaar i.s.m. Prolander aan deze boeiende opgave waarbij de kwaliteit en de ontwikkeling van het landschap de basis vormde voor huidige en toekomstige opgaven van het landelijk gebied. Natuurontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, waterberging, recreatie en energie zijn geïntegreerd in het landschapsplan dat in een intensief proces met gebiedspartners en stakeholders tot stand kwam. Het document is fraai vormgeven door Sgaar en nu als hardcover verschenen. Meer weten? Neem contact op met LAOS of bekijk dit fraaie filmpje.

@Strategische gebiedsontwikkeling