LAOS koppelt visie aan uitvoering voor de Groninger Hunze

LAOS ontwerpt in opdracht van gemeente Groningen een viertal deelgebieden voor het Hunzeboord gebied. Dit is een vervolg op de gebiedsvisie die we in 2018 maakten. Naast beekloop herstel en waterberging is er veel aandacht voor natuurontwikkeling, recreatie en educatie. Dit bijzonder stukje Groningen functioneert als een stadspark, maar laat zich lezen als een landschapsfragment in de stad. Bij het opstellen van de ontwerpen zal veel aandacht uitgaan naar behoud van bestaande natuurwaarden en de ontwikkeling van de landschappelijke identiteit.

 

Met het zichtbaar maken en herstellen van de loop van de Hunze in de stad Groningen maken we het oorspronkelijke landschap leesbaar in de stad. Daarnaast biedt het project de kans de waterhuishouding klimaatadaptief te actualiseren en te verbeteren.

Lees hier meer.