Michaël houdt online lezing voor studenten Versailles

In het kader van een afgelaste excursie naar Nederland is een lezingenserie met Nederlandse sprekers georganiseerd voor de studenten van de opleiding landschapsarchitectuur van de École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.
Michaël presenteerde aan de leerlingen een verhaal over de ontstaansgeschiedenis en het functioneren van het typische Nederlandse laagland. De lezing getiteld (Re)Shaping the Land and the Sea – a Brief Unravelling of the Archetypical Dutch Landscape maakt inzichtelijk hoe door de tijd de condities van natuur, cultuur en techniek telkens weer hebben geleid tot nieuwe oplossingen voor een bewoonbaar laagland. Het immer opnieuw vormgeven van het land en het water (o.a. ook de zee) staat centraal in de voordracht.