Nieuw kindcentrum De Rietpluim in Tuikwerd, Delfzijl

LAOS heeft samen met Team 4 Architecten de prijsvraag gewonnen voor het nieuwe kindcentrum De Rietpluim in Tuikwerd, Delfzijl. We zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van het buiten- en parkeerterrein rondom het centrum.

De aanleiding voor dit project is de fusie van OBS De Garven en OBS De Vore. De gemeente is bezig met het voorbereiden van de (ver)nieuwbouw voor zowel De Rietpluim als kinderopvang Kids2b en Kentalis. De (ver)nieuwbouw zal worden gebouwd op de bestaande locatie van de huidige school aan het Hallehuis.

Drie architectenbureaus hebben een schetsontwerp gemaakt voor kindcentrum De Rietpluim. Deze ontwerpen zijn gepresenteerd aan een selectiecommissie. De selectiecommissie heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van Team 4 Architecten en LAOS. Het ontwerpteam heeft onder leiding van Project- en Bouwmanagement Giezen in de afgelopen periode het ontwerp van Team 4 verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Zie boven- en onderstaande impressies. 

Hart voor de wijk

Het ontwerp voor de school is geïnspireerd door een boerderij. Het wordt een compacte school, die samenkomen toejuicht, samenwerking binnen en buiten stimuleert en gebruik maakt van veel zonlicht. Ten opzichte van het huidige schoolgebouw wordt er met het nieuwe ontwerp veel ruimte vrij gemaakt op de kavel. Deze nieuwe openbare ruimte gebruiken we om programma voor de buurt toe te voegen, zoals school- en wijktuintjes, een boomgaard, een speelveld met verschillende elementen die sport en recreatie aanmoedigen. Zo wordt de school echt het hart voor de wijk. Doordat er in de omgeving veel groen en water is, fungeert het als de perfecte plek voor kinderen om zich ook buiten schooltijd te vermaken.