Online informatiebijeenkomst Nije Buurt Ten Post

Op maandagavond 7 februari presenteerde Annie – in een YouTube uitzending – de plannen voor het voorlopige ontwerp van de Nije Buurt Ten Post. Gemeente Groningen organiseerde de online informatiebijeenkomst. Annie heeft de afgelopen periode – als ingehuurde collega bij de gemeente Groningen – gewerkt aan de plannen hiervoor.

De aanleiding hiervoor is dat alle woningen in de wijk Nije Buurt versterkt moeten worden. Dat biedt de kans om tegelijkertijd de openbare ruimte meer toekomstbestendig en aantrekkelijk(er) te maken. De eerste reacties waren positief. In de voormalige school de Lessenaar kunnen de posters de komende week bekeken worden. Daarnaast kunnen bewoners hun reactie nog geven. Daarna werken we toe naar een definitief plan. De presentatie is hier terug te kijken.

Via de website houdt Gemeente Groningen je op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van de versterking- en vernieuwingsagenda van Ten Post. Zie Versterken en vernieuwen en Nationaal Programma Groningen.