Ontwerpend onderzoek: Anticipeerregio Drenthe Zuidoost

Afgelopen donderdag 12 april werd het startsein gegeven voor het ‘Ontwerpend onderzoek: Anticipeerregio Drenthe Zuidoost’ middels de eerste workshop in een reeks van drie. Samen met mensen uit het (beleids-) veld werd een inventarisatie gemaakt, gebied-specifiek en thematisch. Doel van deze bijeenkomst was om tot een gelijk speelveld te komen. Hierbij kwamen kansen naar boven drijven waar in het vervolgtraject op aangehaakt kan worden. Het volgende kennisatelier staat voor begin mei gepland waar LAOS Landschapsarchitecten i.s.m. Bureau Pau een verdiepingsslag gaan maken op de opgave om te komen tot relevante scenario’s voor de regio.

Bovenstaande voorstel is een van de 12 gehonoreerde voorstellen voor de Regiodeal. Lees hier meer.

Lees hier meer over de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.