Opening Oosterveld op de schop

Op zaterdag 18 september werd ons project Oosterveld op de schop! feestelijk geopend door wethouders Prins en Menninga en bewoners van de wijk Oosterveld in Farmsum. Na bijna anderhalf jaar ontwerpen en bouwen aan de herinrichting van de wijk was het moment eindelijk daar. Bij dit unieke project werkten we van meet af aan in een bouwteam dat bestond uit de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke gemeentelijke diensten, bewoners van de wijk, ontwerpers en aannemers.

Doordat deze partijen vroegtijdig met elkaar aan tafel zaten, zijn er kansen verzilverd die anders misschien onopgemerkt waren gebleven. Men nam deel aan ontwerp werkgroepen en bewonersavonden waarbij het plan breed teruggelegd werd bij de dorpelingen. Een voorbeeld hiervan is de droomavond. Tijdens deze avond maakten bewoners hun wensen kenbaar. Middels een ‘plant je vlag’-methode kon men plaatsgewijs aangeven hoe de wijk toekomstbestendig kon worden gemaakt. Samenwerken stond dus voorop bij dit enerverende project.

 

Als gevolg is er een levensloopbestendige wijk ontworpen voor jong en oud met betere parkeergelegenheden, een goed rioleringssysteem, duurzame materialen, de juiste benodigdheden voor een veilige wijk (denk aan veilige oversteekpunten en straten waar kinderen kunnen spelen) en meer. We zijn trots op deze mooie samenwerking.

Lees hier meer over Oosterveld op de schop!:

Eemskrant

Strukton

RTV Noord