Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. LAOS is gevraagd een handreiking met ruimtelijke randvoorwaarden voor inpassing van het landschap op te stellen.

Bijzonder aan dit project is dat we geen ruimtelijke kaders opstellen maar een gids maken voor het voeren van een participatief ontwerpproces. In een serie van drie ontwerpsessies werken overheden, initiatiefnemers en bewoners samen aan een integrale visie voor een omgeving. Zo wordt de juiste voedingsbodem gecreëerd voor een kwalitatief ontwerp. Bewoners worden in een heel vroeg stadium betrokken. Dat is bijzonder omdat in een traditioneel ontwerpproces de bewoners pas vaak in een latere fase van het planproces betrokken worden.

Energie Coöperatie Ansen heeft de ambitie om het dorp in 2030 energieneutraal te maken. Ze participeren in het landelijk programma Proeftuin Aardgasvrije Wijk. In een samenwerking met RES regio Drenthe wordt het ontwerpproces van onze gids doorlopen.

De eerste van de drie ontwerpsessies was zaterdag 3 september. Wij begonnen deze dag met een wandeling en schetssessies. Tijdens de volgende twee bijeenkomsten maken we de plannen telkens een stapje concreter totdat er een gezamenlijke gedragen visie ontstaat voor de omgeving van Ansen. Met deze drie sessies testen en optimaliseren we de gids om deze geschikt te maken voor alle RES projecten in Drenthe.

De opdrachtgever is RES regio Drenthe. De samenwerkende partijen zijn Gemeente de Wolden, Provincie Drenthe en Energiecoöporatie Energiek Ansen. De organisatie van de ontwerpsessies doen wij gezamenlijk met Zon op alle zaken.