Startbijeenkomst gebiedsbiografie Eemsdelta

Het project ‘Gebiedsbiografie Eemsdelta’ is officieel begonnen. Tijdens de startbijeenkomst zijn we geïnspireerd door stedenbouwkundigen, gebiedsregisseurs en projectleiders van de omgeving.

De gemeente Eemsdelta en Rijksbouwmeester Francesco Veenstra werken samen aan een toekomstperspectief voor de gemeente Eemsdelta onder de naam ‘Repair with Gold’. Een belangrijk onderdeel van dit perspectief is het opstellen van een gebiedsbiografie waarbij het verhaal van het landschap en de ontwikkeling van het gebied wordt geschetst. Samen met Marinke (SteenhuisMeurs) staan we aan de lat voor het opstellen van de gebiedsbiografie. Het zal dienen als een bouwsteen voor de omgevingsvisie. In het voorjaar zullen we in werksessies het plan verder ontwikkelen. Het belooft een mooi traject te worden waarin diverse expertises samenkomen, met als resultaat een veelbelovende gebiedsbiografie van Eemsdelta.

Meer lezen? Mathijs en Marinke (SteenhuisMeurs) zijn recent geïnterviewd door het Groninger Architectuurcentrum GRAS, lees hier meer.