Veenoxidatie krijgt aandacht op Fryslân DOK

LAOS werkt samen met Prolander aan een landschapsplan voor het Drentse Hunzedal waar deze problematiek ook speelt. De kaart laat de bodemdaling door veenoxidatie zien van o.a het Hunzedal (bron: hunzeenaas.nl). Deze documentaire laat mooi zien hoe de problematiek aangepakt kan worden maar ook hoe alle betrokken partijen daar anders tegenaan kijken. Bekijk hier deel 1 en deel 2 van Fryslân DOK.