Het belang van de bodem in de ruimtelijke ordening

Op 23 juni vond in het Groninger Museum een kennisbijeenkomst over bodem en biobased solutions plaats. Organisator Bbeng had Bart Dijk van LAOS gevraagd een lezing te geven over de rol van de bodem en het watersysteem in ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie. Bart begon zijn verhaal hoe hij zelf aan een gezonde bodem werkt in zijn moestuin. Daarna ging hij door hoe we de afgelopen eeuwen steeds minder afhankelijk zijn geworden van het bodem en watersysteem. ZIjn pleidooi om de bodem en het watersysteem als uitgangspunt te gebruiken voor ruimtelijke ordening was de opmaat voor een gezonde discussie over natuur, landbouw en klimaatadaptatie. In de recente kamerbrief over Regie in de ruimtelijke ordening wordt het belang van bodem en water als uitgangspunt onderstreept. Als opmaat hiervoor onderzocht LAOS voor de Werkplaats Veenweide in het kader van de Omgevingsagenda Noord welke potentie de veengebieden hebben.  Na de presentatie ging de groep uiteen aan discussietafels om toekomstige opgaven voor Groningen en omgeving te verkennen.