Kaderplan Terschelling Havenfront unaniem aangenomen

We zijn verheugd dat vorige week het kaderplan Terschelling Havenfront unaniem is aangenomen door de Raad van Terschelling. Het afgelopen jaar hebben we toegewerkt naar een klimaat adaptief plan dat recht doet aan de identiteit van West-Terschelling. We hebben ons sterk laten inspireren door het verhaal van Terschelling.

West-Herstelling in beeld

West-Herstelling kent een rijke geschiedenis. Om het verhaal compleet te maken is het belangrijk om de een aantal inwoners erbij te betrekken, omdat zij hun woonplek door en door kennen. Hierboven is een schets te zien die is getekend naar aanleiding van gesprekken op het eiland.

 

Overzichtskaart

Ook in dit ontwerp hebben we vol ingezet op klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte.  Op bovenstaande overzichtskaarten is te zien welke bouwstenen, uit ons ‘Buitenruimte Bouwstenen Boek’ gebruikt zijn en waar ze tot hun recht komen in het landschap.

Dorp terug aan zee

We hebben in het kaderplan een hoge mate van flexibiliteit toegepast. Zo hebben we een aantal ontwerpvoorstellen voor de Willem Barentzskade opgesteld. Om extra verblijfskwaliteit aan de kade toe te voegen stellen we voor om de kade terug te brengen naar een 30 km/u zone, met een natuurlijk talud waar kustvegetatie zich kan vestigen in plaats van kade. Daarnaast maken we een steigerpad die de veerhaven met de Tonnenloods verbindt en waarover men kan flaneren. Op deze manier brengen we het dorp terug aan de zee. Bekijk de beelden hieronder om meer te zien.

Meer lezen over het kaderplan Terschelling havenfront? We zullen binnenkort dit project updaten op de website, houd deze pagina in de gaten.