Plannen Hunzeboordpark krijgen vorm

De plannen voor het Hunzeboordpark krijgen vorm. Afgelopen week werden met een aantal betrokken bewoners de eerste schetsen voor het park in Groningen gedeeld. Tijdens een online workshop zijn er ideeën uitgewisseld en reacties gegeven op de eerste ontwerpschetsen. Dit bleek erg waardevol. Omwonenden kennen over het algemeen een projectlocatie beter dan een ontwerper. Het is immers hun woon- en werkplek. Ze hebben daarom kennis over het gebruik van de plek, behoeftes van de buurt en bestaande waarden. We nemen het allemaal mee in het schetsontwerp voor het park.

Ontwerpvisie

Voorafgaande aan de bewonersavond hebben we een ontwerpvisie opgesteld met een aantal uitgangspunten. Het belangrijkste doel hiervan is dat de Hunze op veel plekken weer herkenbaar wordt in de stad en de leesbaarheid van het landschap vergroot wordt. Hieronder zijn een aantal sfeerimpressies afgebeeld.

Begeleidende keerwanden

De Hunze wordt doorgezet tot aan het van Starkenborghkanaal. Er zijn twee barrières – een weg en een gasleiding – die de structuur onderbreken en waar het water met een duiker onderdoor stroomt. Het water kan gekeerd worden met muren van beton en oude bakstenen. De oude bakstenen verwijzen naar de tichelwerken en het beton verwijst naar het landelijke karakter van het gebied. Door vanuit het landschap oplossingen te bedenken, lichten we aanwezige kwaliteiten uit van De Hunze. Bovendien kunnen we op die manier een samenhangende ontwikkelruimte creëren.

Leren en kijken gecombineerd

Over de Hunze en de ecologie is veel te leren. In plaats van een los informatiebord kan informatie ook geïntegreerd worden. Op bovenstaande sfeerimpressie is te zien hoe het mogelijk is om in deze situatie zowel uit te rusten van een fietstocht als het water van dichtbij te ervaren.

 

Spelen bij het water

Om de Hunze echt te ervaren is het belangrijk om erin te kunnen spelen. Door betonnen elementen op het talud en in het water te plaatsen is het mogelijk om ‘in de Hunze’ te staan. Wederom zal er zoveel mogelijk van beton en oude bakstenen gemaakt worden.

 

Kortom, de plannen voor het Hunzeboordpark krijgen vorm en we kijken uit naar het vervolg en samenwerking met omwonenden in het nieuwe jaar.

 

LAOS ontwerpt in opdracht van gemeente Groningen een viertal deelgebieden voor het Hunzeboord gebied. Lees hier een ouder artikel gepubliceerd in oktober 2021.

Lees hier meer over de landschapsvisie Hunzezone.