Plant je vlag in het Spoorgroen

Op woensdag 16 februari organiseerden we voor buurtbewoners van de Groningse wijk De Hoogte een ‘Plant je vlag’ middag in het Spoorgroen. Dit is in het kader van de wijkvernieuwingsprojecten in het noorden van de stad. Alaleh en Quiryn waren hierbij aanwezig.

Over Spoorgroen

Voor ‘Van woonwijk naar leefwijk’ hebben we in 2018 en 2019 met Lilith Ronner van Hooijdonk Architecten onderzoek gedaan naar De Hoogte. Tijdens de Boumalezing presenteerden we de resultaten. Een van de conclusies is dat een groene leefomgeving aanzet tot een gezonde(re) leefstijl. In De Hoogte is er een tekort aan kwalitatief groen. Dit is te verbeteren door een aantal simpele ingrepen. Tijdens de ‘Plant je vlag’ middag focusten we ons op Spoorgroen. Dit is de groenzone aan de noordkant van de wijk, tegen het spoor aan. Spoorgroen loopt van het station tot de ringweg.

Achtergrondgeschiedenis groene zomen

Zoals zoveel groene zomen langs het Nederlandse spoorwegennetwerk bestaat deze plek vooral uit restzones. De sociale veiligheid is vaak slecht door opgaande groenclusters. De paden zijn soms slecht toegankelijk doordat ze door de zone heenlopen. Daarnaast is de verblijfskwaliteit van de plekken matig door het ontbreken van een visie of programma. Het doet denken aan een stukje niemandsland. Gelukkig hebben plekken zoals Spoorgroen veel potentie.

Plant je vlag

Met wie kun je beter de potentie van een plek ontdekken dan met de mensen die zich dagelijks op de plek bevinden? Het is immers hun leefgebied. Om de (dis)kwaliteit te achterhalen, gaan we regelmatig met bewoners op stap en organiseren we een ‘Plant je vlag’ moment. Bewoners kunnen hun plek markeren met een vlag die voor hen belangrijk is of waar met een (kleine) ingreep de potentie van de plek naar boven gehaald kan worden. Het idee is om het Spoorgroen aantrekkelijker te maken door het groen op te knappen en her en der opnieuw in te richten. We hopen zo om samen met bewoners een plek te maken voor ontmoeting, beweging, natuur en spelen. Denk ook aan het groeien en plukken van fruit of kruiden wanneer de tijd rijp is.

 

Binnenkort gaan we ook met kinderen in gesprek om hun wensen te onderzoeken. Vervolgens gaan we aan de slag met een schetsontwerp voor het Spoorgroen. Dit presenteren we vervolgens opnieuw aan de wijk.

Meer lezen of zien?

Zie ‘Mooie wijken x Spoorgroen’.

Toekomstscenario’s voor gezonde wijkvernieuwing

Gooi eens een balletje op over de Bedumerweg