Praktische functionaliteit in een poëtisch beeld in Hoogezand

Voor de nieuwbouw van ’t Kielzog, Huis voor Cultuur en Bestuur van de gemeente Midden-Groningen in Hoogezand ontwierpen wij de binnentuin en een hellingtuin. Voor beide opdrachten stelden we ons ten doel om praktische functionaliteit in een poëtisch beeld te vatten. Dat sloot het beste aan op wat toekomstige gebruikers voor zich zagen.

Vanuit verschillende werkruimtes kijken mensen op de binnentuin uit. Daarom heeft een klankbordgroep met ons meegedacht over de uitstraling. Van de verschillende sfeerbeelden die wij vooraf hadden gemaakt – minimalistisch, natuurlijk en artistiek – oogstte het concept ‘natuurlijk’ de meeste bijval.

De boodschap was helder: men had behoefte aan een rustgevende plek en dat effect was belangrijker dan eventuele gebruiksmogelijkheden. Uiteraard kunnen mensen er verblijven, maar de binnentuin is niet bedoeld voor intensief en daarmee rust- en concentratieverstorend gebruik. Wij hebben die wens vertaald naar een vloeiend minilandschap waarin het slingerende wandelpad en de tuin bijna ongemerkt in elkaar overlopen en waarbij gebouwwanden niet als ontwerprand zijn beschouwd. Zonder die muren zou het landschap gewoon doorlopen, zo suggereren we hiermee.

Omdat de binnentuin op een betonplaat moest worden aangelegd, waren we in principe gehouden aan een substraatdiepte van hooguit een halve meter. Maar uit sessies met de klankbordgroep kwam naar voren dat men ook bomen wilde. Dan zouden verdiepingen ook op groen uitkijken. Uit verschillende oplossingsvarianten koos men voor de aanleg van heuveltjes. Vloeiende hoogteverschillen die zo ontstaan, passen inderdaad beter bij het natuurlijke landschap dan potten of bakken.

Ook de overgang tussen beloopbare en beplante delen wilden we zo vloeiend mogelijk hebben. Het lavasteengranulaat dat als mulchlaag rond de planten ligt, is niet ideaal om over te lopen, het is te zacht. We hebben een granulaat gevonden dat harder is en dat uit dezelfde kleuren is samengesteld als lavasteen. Op de overgang hebben we beide granulaten gemengd.

Aan de zuidkant van het gebouw ligt de hellingtuin: een hellingbaan richting fietsenkelder in een grote groene ruimte. In lijn met een eerder door OKRA Landschapsarchitecten gemaakt masterplan hebben we de oude verkavelingsstructuur van het gebied als basis genomen. Hier ligt een rechtlijnig ontginningslandschap waarin bijvoorbeeld het Kieldiep is gegraven. Dat patroon was in de stedelijke ontwikkeling van Hoogezand behoorlijk vertroebeld geraakt. In ons ontwerp keert het terug in de hoekverdraaiing en in muurtjes die haaks op de watergang liggen.

In beide tuinen zijn grassen dominant. Binnen is het beeld rustig met alleen groene en witte tonen. Buiten is het kleurgebruik uitbundiger. Met geel, rood en oranje sluit het palet aan op de kleurstelling van het gebouw. Wuivend gras dat bij mooi weer zonlicht vangt, is een lust voor het oog. Gras loopt als ‘groene draad’ tussen de bloemrijke plantenvakken door. In die vakken waaiert de beplanting doelbewust over de randen uit. Net als in de binnentuin rust ook hier een taboe op harde overgangen.

Praktische functionaliteit in een poëtisch beeld in Hoogezand

Opdrachtgever
Gemeente Midden-Groningen
Samenwerking
Lith Advies
Locatie
Hoogezand
Jaar van uitvoering
2021
Jaar van oplevering
2021