Een toekomstbestendige Schildersbuurt

Een vernieuwde thuisbasis

Voor Actium werken wij aan een stedenbouwkundig plan voor een toekomstbestendige Schildersbuurt in Assen. Samen met bewoners denken we na over de mogelijkheden voor renovatie of sloop/nieuwbouw. De Schildersbuurt is van oudsher een volksbuurt met een sterke sociale cohesie, waar men graag woont. Vanuit deze wijk heb je zowel het centrum als het rijke Drentse cultuurlandschap op loopafstand. Bewoners zitten er dus goed. Toch voldoen de woningen en de stedenbouwkundige structuren niet meer aan eisen en wensen van de buurt en corporatie. Het is tijd om de Schildersbuurt in een fris jasje te steken. Uiteraard is het doel om dit samen met omwonenden te doen, zodat zij terug kunnen keren naar een betere thuisbasis.

Verdichtingsopgave

Dit vraagstuk sluit aan bij de huidige woningbouwopgave, maar heeft nog een extra verdieping. Het betreft namelijk een verdichtingskwestie: de wijk dient ingericht te worden voor de toekomst vanuit een ruimtelijk perspectief, maar ook met oog voor de sociale verbanden. Daarbij dienen we rekening te houden met de energetische opgave om woningen gasvrij te maken.

 

Dialoog met de omgeving

Bij de Schildersbuurt beginnen we niet met een leeg, wit vel. Verre van, zelfs. Met veel passie hebben bewoners afgelopen bijeenkomsten verteld over hun omgeving. De uitdaging ligt in het creëren van een prettige nieuwe basis waarbij het karakter van de wijk behouden blijft. Deze uitdaging vraagt van meet af aan om een dialoog en uitgebreide inventarisatie. Daarom hebben we een Plant-Je-Vlag middag georganiseerd. Hier gaven omwonenden aan waar hun hart ligt in de omgeving. Wat dient behouden te worden en wat mag ‘op de schop’? Samen zorgen we ervoor dat het hart van de Schildersbuurt blijft kloppen. Daarbij zijn bewoners de spin in het web. Hun uitgangspunten en die van de corporatie worden tot een ruimtelijk programma van eisen en wensen gevoegd. Als we een gezamenlijk beeld hebben van de kaders (zoals de stedenbouwkundige structuren en het woonprogramma) werken we toe naar verschillende modellen. We kijken er naar uit om dit integrale project verder te realiseren met elkaar en voor Assen.

 

Deze opdracht laat zien dat we ons bezig houden met een divers scala aan opdrachten. Een stedenbouwkundige opgave vergt samenwerken met veel partijen. Bewoners zijn misschien wel de belangrijkste groep – voor hen ontwerpen we immers hun (nieuwe) omgeving. Meer lezen? Bekijk hier recente blogs:

In gesprek met senior ontwerper Bart Dijk

LAOS ontwikkelt een kader voor de groen-blauwe dooradering van de Drentse en Groningse Veenkoloniën

Buitenruimte en binnenhof Werkhorstlocatie Veenoord in aanleg