Lezingenreeks doet inspireren

In het kader van de reizende tentoonstelling Panorama Nederland, die tijdelijk in het Groningen Forum te zien was, organiseerde het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) een viertal lezingen. Wij hebben alle lezingen bijgewoond. Ze waren stuk voor stuk inspirerend en sluiten qua thematiek aan bij waar wij ons mee bezig houden, waaronder het klimaat.

Act and Adapt: Ontwerpen met het klimaat in gedachte

Yttje Feddes en Peter Veenstra spreken over de ontwerpmanifestie Act and Adapt die gepresenteerd zal worden in het kader van de internationale klimaattop Rotterdam/Groningen. In de stad Groningen en het ommeland speelt er veel op het gebied van klimaat. Voor de manifestatie wordt in een doorsnede van wad tot stad nog eens op enkele ontwikkelgebieden ingezoomd. Een selectie nationale en internationale bureaus is gevraagd met een blik van buiten naar deze gebieden te kijken en te onderzoeken of er nog lagen toegevoegd kunnen worden en welke relaties denkbaar zijn tussen de verschillende gebieden en opgaven. Ook wordt er gezocht naar hoe deze casestudies in een internationale context te plaatsen. Wij zien dat in de ontwerpmanifestatie onder andere de Eemskanaalzone en het Hunzedal een plek krijgen. Gebieden waar wij in de afgelopen jaren ook aan hebben ontworpen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst!

Opklunderd mit Gold

Floris Alkemade houdt een betoog voor ontwerpkracht. Ontwerpers zijn de bruggenbouwers tussen vaak talige beleidsdoelstellingen en de verbeeldingswereld. Hoe komt Nederland er over 20, 50 en wellicht 100 jaar uit te zien? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de op het eerste gezicht wellicht losstaande opgaven een integrale benaderingswijze krijgen? Dit betoog past ideaal binnen onze huidige werkzaamheden voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Zeeland en Friesland. Met hen  werken we aan een integraal perspectief Klimaatlandschappen. We nemen ze mee in een methodiek en tonen daarbij de kracht van ontwerpend onderzoek; samen vooruitkijken en werken aan een gezamenlijk en constructief perspectief waarin iedereen ruimte vindt voor zijn eigen toekomst.

Voorland Groningen over een landschap in transitie

De boekpresentatie Voorland Groningen is een betoog voor het wandelend verkennen van de omgeving. In deze studie over de provincie Groningen wordt onderzocht hoe de grote opgaves en veranderingen van onze tijd zichtbaar zijn in het landschap. In de discussieavond rondom Voorland Groningen wordt eens te meer duidelijk dat de ruimtelijke implicaties van grote opgaven samen met lokale partners opgepakt moeten worden. Lokale kennis blijkt van onschatbare waarde. Dit is ons niet vreemd. LAOS is al jaren bezig in het Noorden van Nederland en in het bijzonder in het Groningse en het bevingsgebied. Met het Lopstermodel grijpen we een regionale opgave aan om samen met bewoners op lokaal niveau interventies te doen die de leefomgeving verbeteren.

De toekomst van het landschap

Het bureau H+N+S toont een doorsnede van ontwerpopgaven op de grote schaal in het landelijk gebied. Er zijn veel grote opgaves die op ons af komen. Klimaat, biodiversiteitsherstel en de bijbehorende veranderingen in het landelijk gebied worden toegelicht. Het laat zien dat we op een punt beland zijn waarbij we op de provinciale en regionale schaal moeten denken. Er zjin veel belanghebbenden in het landelijk gebied en veranderingen zijn alleen effectief wanneer deze op de grote schaal worden uitgedacht en op elkaar worden betrokken. Dit komt overeen met ons denken over en onze aanpak voor de grotere opgaven. Het verhaal bevestigt onze denkrichting en werkwijze, die we toepassen in grotere opgaven als het Hunzedal of de Bossenstrategie voor de provincie Friesland.

Lees en luister hier lezingen terug