Koopmansplein als kloppend hart en spelverdeler

In tientallen projecten werkt Assen aan vernieuwing van het stadshart. Bij verschillende daarvan zijn we de afgelopen jaren betrokken geweest, bijvoorbeeld herstel van de singelstructuur in het Erfgoedkwartier. Voor profielen en materialen hebben we daarmee tegelijk ook de Asser standaard gedefinieerd, die in alle projecten terugkeert.

In 2019 waren we een van de vier ontwerpbureaus die deelnamen aan de publieksprijsvraag voor het Koopmansplein. Dit grote plein uit de jaren zeventig heeft nooit goed gefunctioneerd. Het ontwerp van onze collega’s van OKRA Landschapsarchitecten was de favoriet van de Asser bevolking.

Assenaren hadden vooraf te kennen geven dat het Koopmansplein groener, gezelliger en kindvriendelijker moest worden. Voor gemeente en ondernemers was het belangrijk dat de magneetwerking van het plein zou worden vergroot. Component in de binnenstadsvisie is bovendien het streven naar meer samenhang met cultuurhistorische schatten.

Ons concept was gestoeld op de rol van het plein als kloppend hart en spelverdeler in de Asser binnenstad. Met bijvoorbeeld waterelementen, speelplekken, zonneterras en plekken om te zitten is het een aangename verblijfsplek voor iedereen. Dat was voor ons ook reden om obstakels als trappen en randen te verwijderen. Bomen rondom zorgen voor sfeer en schaduw en zijn zo geplaatst dat ze vanuit de winkelstraten te zien zijn. Omdat we het groen laten aansluiten op de groene singels, gaat het plein fungeren als de schakel die het moet zijn.

Andere bijzonderheden in ons concept waren het houten speelhunebed (eenvoudig te verplaatsen als het plein vrijgemaakt moet worden voor evenementen) en het lijnenspel dat we van de plattegrond van het verderop gelegen Asserbos hadden afgeleid. Langs die lijnen, die het plein intiemer maken, lopen plaagfonteintjes het plein op.  ’s Avonds veranderen de lijnen in flonkerende lichtjes.

 

Koopmansplein als kloppend hart en spelverdeler

Opdrachtgever
Gemeente Assen
Samenwerking
AENF Visuals
Locatie
Assen
Jaar van oplevering
2019